องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายชินวัฒน์ จันทะศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน

Update 15/07/2564

..ดูรายละเอียด

อบต.สร้อยพร้าว ร่วมกับประชาชนตำบลสร้อยพร้าวทำกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

Update 01/06/2564

..ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ออกบริการประชาชนรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำปี 2564

Update 21/01/2564

..ดูรายละเอียด

การแสดงเจตจำนงสุจริต

Update 05/01/2564

..ดูรายละเอียด

ลิงค์ภายนอก