องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาร 2564 (หลักสูตรอาหารไทย)

Update 04/11/2564

..ดูรายละเอียด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

Update 13/08/2564

..ดูรายละเอียด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570)

Update 13/08/2564

..ดูรายละเอียด

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน

Update 15/07/2564

..ดูรายละเอียด

ลิงค์ภายนอก