องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายชินวัฒน์ จันทะศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ออกบริการประชาชนรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำปี 2564

Update 21/01/2564

..ดูรายละเอียด

การแสดงเจตจำนงสุจริต

Update 05/01/2564

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

Update 09/09/2563

..ดูรายละเอียด

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม)

Update 09/09/2563

..ดูรายละเอียด

ลิงค์ภายนอก