องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

กิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

Update 15/09/2565

..ดูรายละเอียด

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 12/09/2565

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 24/08/2565

..ดูรายละเอียด

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2565

Update 11/08/2565

..ดูรายละเอียด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก