องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

Update 19/06/2565

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

Update 29/04/2565

..ดูรายละเอียด

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

Update 05/04/2565

..ดูรายละเอียด

อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนสายสร้อยพร้าว-บ้านกั้ง

Update 08/02/2565

..ดูรายละเอียด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก