องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

arrow 24/06/2563 ::

test