องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ติดต่อ อบต.

ติดต่อ อบต.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
222 หมู่ 2 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 042-180806
อีเมล์ soiphrao@gmail.com
Website : soiphrao.go.th