องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายชินวัฒน์ จันทะศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » แผนการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน2564 รอบ 6เดือน