องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40รายงานการกำกับตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6เดือน