องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » แผนการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2567 ณ.31/03/67