องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสร้อยพร้าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสร้อยพร้าว

arrow 04/02/2562 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสร้อยพร้าว