องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายชินวัฒน์ จันทะศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ประกาศเจตนารมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตนารมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

arrow 14/05/2563 ::

ประกาศเจตนารมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

download