องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

arrow 10/07/2567 ::

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์