องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2,11- ม.6 และ บ้านสร้อยพร้าว ม.10- ม.6

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2,11- ม.6 และ บ้านสร้อยพร้าว ม.10- ม.6

arrow 10/07/2567 ::

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2,11- ม.6 และ บ้านสร้อยพร้าว ม.10- ม.6