องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11 - บ้านนาเยีย หมู่ 4

ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11 - บ้านนาเยีย หมู่ 4

arrow 10/07/2567 ::

ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11 - บ้านนาเยีย หมู่ 4