องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้ดำเนินกิจกรรมสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้ดำเนินกิจกรรมสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566

arrow 10/06/2567 ::

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้ดำเนินกิจกรรมสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566

download