องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา อบต.สร้อยพร้าวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริและปพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา อบต.สร้อยพร้าวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริและปพฤติมิชอบ

arrow 28/02/2567 ::

ปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา อบต.สร้อยพร้าวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริและปพฤติมิชอบ

download