องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » รายงานผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 11 หมู่บ้าน

รายงานผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 11 หมู่บ้าน

arrow 01/02/2567 ::

รายงานผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 11 หมู่บ้าน