องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวได้ดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมกับประชาชนตำบลสร้อยพร้าวและบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวได้ดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมกับประชาชนตำบลสร้อยพร้าวและบุคลากรของ

arrow 21/09/2566 ::

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวได้ดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมกับประชาชนตำบลสร้อยพร้าวและบุคลากรของ