องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศเบี้ยผู้สูงอายุ-2565-อปท.

ประกาศเบี้ยผู้สูงอายุ-2565-อปท.

arrow 12/06/2566 ::

ประกาศเบี้ยผู้สูงอายุ-2565-อปท.