องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

arrow 29/05/2566 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566