องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตรเพาะเห็ดฟาง)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตรเพาะเห็ดฟาง)

arrow 05/04/2566 ::

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตรเพาะเห็ดฟาง)

download