องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.สร้อยพร้าว ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.สร้อยพร้าว ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

arrow 03/04/2566 ::

ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.สร้อยพร้าว ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

download