องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรัลรองการแจ้ง ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ปี 2566

การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรัลรองการแจ้ง ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ปี 2566

arrow 28/11/2565 ::

การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรัลรองการแจ้ง ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ปี 2566