องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน

arrow 27/10/2565 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน