องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ประกาศกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

arrow 27/10/2565 ::

ประกาศกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

download