องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » 27 ก.ค 2565 อบต.สร้อยพร้าว นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ร่วมกับประชาชน จัดกิจกรรม BiG CLEANING DAY จิตอาสาทำความดีด้วยห

27 ก.ค 2565 อบต.สร้อยพร้าว นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ร่วมกับประชาชน จัดกิจกรรม BiG CLEANING DAY จิตอาสาทำความดีด้วยห

arrow 06/09/2565 ::

27 ก.ค 2565 อบต.สร้อยพร้าว นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ร่วมกับประชาชน จัดกิจกรรม BiG CLEANING DAY จิตอาสาทำความดีด้วยห

download