องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » กฎหมายการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ

กฎหมายการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ

arrow 02/10/2563 ::

กฎหมายการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ