องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow 00/00/543 ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565