องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ประกาศเจตจำนงต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

ประกาศเจตจำนงต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

arrow 05/04/2565 ::

ประกาศเจตจำนงต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

download