องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » กิจกรรม » อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนสายสร้อยพร้าว-บ้านกั้ง

อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนสายสร้อยพร้าว-บ้านกั้ง

arrow 08/02/2565 ::

อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนสายสร้อยพร้าว-บ้านกั้ง

download