องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

arrow 03/02/2565 ::

อบต.สร้อยพร้าว นำโดยท่านนายกเสกสรรค์ บุญสิทธิ์และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

download