องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาร 2564 (หลักสูตรอาหารไทย)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาร 2564 (หลักสูตรอาหารไทย)

arrow 04/11/2564 ::

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาร 2564 (หลักสูตรอาหารไทย)

download