องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » ไฮไลท์ » รับสมัครสมาชิกสภาอบต.สร้อยพร้าว และนายกอบต.สร้อยพร้าว

รับสมัครสมาชิกสภาอบต.สร้อยพร้าว และนายกอบต.สร้อยพร้าว

arrow 13/10/2564 ::

รับสมัครสมาชิกสภาอบต.สร้อยพร้าว และนายกอบต.สร้อยพร้าว

download