องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยพร้าว อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยพร้าว อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร

arrow 07/10/2564 ::

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยพร้าว อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร