องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.11-4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.11-4

arrow 30/09/2564 ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.11-4