องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายชินวัฒน์ จันทะศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » กิจกรรม » ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570)

arrow 13/08/2564 ::

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570)

download