องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ (เตาเดี่ยว) ภายในพื้นที่วัดป่าบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ (เตาเดี่ยว) ภายในพื้นที่วัดป่าบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11

arrow 02/06/2563 ::

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ (เตาเดี่ยว) ภายในพื้นที่วัดป่าบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11