องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » แบบฟอร์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.สร้อยพร้าว

แบบฟอร์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.สร้อยพร้าว

arrow 19/04/2564 ::

แบบฟอร์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.สร้อยพร้าว

http://soiphrao.go.th/article-detail/167/