องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

arrow 31/03/2564 ::

ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

download