องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » ไฮไลท์ » องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ออกบริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ออกบริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำปี 2564

arrow 21/01/2564 ::

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ออกบริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำปี 2564

download