องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » รายงานการเงินและบัญชี

019 รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2654 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565