องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » นปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

นปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

arrow 27/04/2566 ::

นปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

download