องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2566-2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2566-2570

arrow 08/08/2565 ::

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2566-2570

download