องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

arrow 06/07/2565 ::

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

download