องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

arrow 01/04/2565 ::

ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.สร้อยพร้าวไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

download