องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ไฮไลท์ » วันที่ 3 ก.พ. กกต.จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ ออกรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.สร้อยพร้าว

วันที่ 3 ก.พ. กกต.จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ ออกรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.สร้อยพร้าว

arrow 03/02/2565 ::

วันที่ 3 ก.พ. กกต.จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ ออกรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.สร้อยพร้าว

download