องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » ไฮไลท์ » วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหานตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านตำบลสร้อยพร้าวและตำบลดอนหายโศก ที่เข้ารับกา

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหานตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านตำบลสร้อยพร้าวและตำบลดอนหายโศก ที่เข้ารับกา

arrow 07/09/2564 ::

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหานตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านตำบลสร้อยพร้าวและตำบลดอนหายโศก ที่เข้ารับกา

download