องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

*ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11 - บ้านนาเยีย หมู่ 4*