องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านวังฮาง หมู่ที่ 11 - บ้านนาเยีย หมู่ 4*